Kolejny raz odbyA�y siA� warsztaty jA�zykowe w Goerlitz. WziA�A�y w nich udziaA� dwie klasy: 2A i 3E.