20 marca 2019 r.  klasa 2a była na warsztatach w BWA.
Tematem warsztatów były takie zagadnienia jak konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo i ich konsekwencje dla człowieka.  Podstawą zajęć był film A. Żmijewskiego „Oni ” oraz wystawa prac M. Berdyszaka.