W dniu dzisiejszym (14.11) w ZSOiT odbyły się warsztaty teatralne dla młodzieży z Tadeuszem Rybickim – aktorem, literatem, współzałożycielem Teatru CINEMA, liderem teatru Pracownia Prowincja i arteterapeutycznego teatru osób uzależnionych Karawana.Warsztaty zorganizowane zostały we współpracy z Osiedlowym Domem Kultury w Jeleniej Górze w ramach projektu „1+1+1=1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze – Local Community Center.Teatrrrałki