Dnia 24 września uczniowie klasy 2 z rozszerzonej geografii wraz z Panią prof. Jolantą Frąckiewicz odwiedzili Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego i tam wysłuchali wykładu dr. R. Szmytkie i dr. P. Tomczaka pt.: ‚Miasta i wsie w Niepodległej Polsce – 100 lat zacierania się różnic”. Następnie udali się do Instytutu Nauk Geologicznych UWr, gdzie w Muzeum Geologicznym wzięli udział w warsztatach pt.: „Czy rozpoznasz skałę?”. Uczestnicy pracowali w grupach z próbkami skał – oglądali je, opisywali, rozpoznawali, na koniec wzięli również udział w konkursie, który dla najlepszych skończył się słodkimi nagrodami. Na wykład i warsztaty uczniowie pojechali do Wrocławia – były one zorganizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.