Warsztaty przyrodnicze – 10.05.- 11.05.2018

Uczniowie klas drugich liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w dwudniowych warsztatach przyrodniczych w Borowicach i Przesiece.

Młodzież podzielona na grupy – wykonywała określone zadania: chemicy – pobierali i badali wodę z wodospadu; biolodzy – badali czystość powietrza i klasyfikowali i identyfikowali organizmy oraz pospolite gatunki roślin; geografowie – wykonywali pomiary prędkości i głębokości rzeki oraz obserwowali elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.

Po południu uczniowie na forum całej grupy przedstawili swoje obserwacje i wnioski w formie plakatowej.  Następnie wspólnie opowiadali na tematy poruszanych zagadnień.

Organizatorami warsztatów byli:  Jolanta Frąckiewicz, Czesława Świąder i Jolanta Krakowska.