W połowie grudnia dzięki uprzejmości Dyrekcji IITD PAN oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu zespołu koordynowanego przez p. dr hab. Annę Pawlik, odbyły się warsztaty mikrobiologiczne dla uczniów klasy V naszego Technikum. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przygotowały i poprowadziły warsztaty. Byli to, oprócz p. dr hab. Anny Pawlik: p. dr hab. Mariola Paściak, p. dr hab. Bogumiła Szponar, P. dr hab. Wojciech Jachymek, p. dr Jakub Muraszko, p. mgr Katarzyna Machnik, p. mgr Mateusz Noszka i p. mgr Jakub Smoliński. Program warsztatów był naprawdę obszerny, ale wszystko bardzo sprawnie się odbyło. Mamy nadzieję, że młodzież z ZSOiT będzie miała jeszcze szansę uczestniczyć w podobnych warsztatach. Może niektórzy nasi uczniowie wykonają pod opieką pracowników Instytutu prace magisterskie lub doktorskie? Lub zostaną zatrudnieni w Instytucie?

Opiekunowie: Joanna Potocka, Borys Walesiak