18 wrzeA�nia w Komarnie miaA�y miejsce warsztaty matematyczno-integracyjne klas 1b i 2b. Podczas warsztatA?w uczniowie stosowali wiedzA� matematycznA� w praktyce. Klasa 1b stosowaA�a macierze do kodowania informacji, a klasa 2b zajmowaA�a siA� odkodowywaniem tych informacji oraz wyznaczaniem toru lotu piA�ki siatkowej lecA�cej po paraboli.
W ramach integracji uczestnicy warsztatA?w zmagali siA� w grach i konkursach takich jak przeciA�ganie liny, siatkA?wka czy tenis stoA�owy. Rywalizacja miA�dzy klasami byA�a bardzo zaciA�ta. ByA�o teA? ognisko, pieczenie kieA�basek i leczo z kocioA�ka.
Opiekunami warsztatA?w byli p. JarosA�aw Cywka oraz p. Piotr Nowakowski

dsc_0270

dsc_0205

dsc_0084

dsc_0050