Wczoraj klasa 1a – o profilu artystyczno – lingwistycznym wzięła udział w profesjonslnych warsztatach filmowych zorganizowanych w ramach wspópracy z ODK w Jeleniej Górze oraz Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z Warszawy.