Warsztaty na temat serca w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
O tym wyjątkowym organie, który jest zarówno mięśniem pompującym naszą krew jak i „siedzibą” naszych uczuć, emocji czy charakteru, opowiadali kolejno nauczyciele języka angielskiego i polskiego, by ukazać perspektywę kulturową i językową. Następnie uczestnicy mogli zapoznać się
z perspektywą biologiczną oraz psychologiczną.