W Gimnazjum w Starej Kamienicy uczy siA� dwA?ch z trzech najzdolniejszych uczniA?w z powiatu jeleniogA?rskiego. Nikodem Piasecki uczeA� klasy IIB i MichaA� Wolniak uczeA� klasy IIIA to dwaj finaliA�ci etapu powiatowego konkursu a�zZdolny AslA�zak Gimnazjalistaa��a��.
Obaj chA�opcy zakwalifikowali siA� do wielkiego finaA�u z trzech przedmiotA?w przyrodniczych : chemii, geografii, biologii, ktA?ry rozgrywa siA� we WrocA�awiu.
W zwiA�zku z przygotowaniami do finaA�u konkursu chA�opcy mieli moA?liwoA�A� uczestniczyA� w warsztatach chemicznych, zorganizowanych specjalnie dla nich w ZSOiT w Jeleniej GA?rze w dniu 06.02.2017r. przez p. EwA� PiotrowskA�. Pracowali ze starszymi koleA?ankami z Technikum Chemicznego wykonujA�c eksperymenty chemiczne i rozwiA�zujA�c zadania problemowe, co pozwoliA�o im poznaA� chemiA� od strony praktycznej i sprawiA�o im radoA�A� oraz wzbogaciA�o o nowe doA�wiadczenia.
A�yczymy MichaA�owi i Jego mA�odszemu koledze Nikodemowi sukcesA?w w rywalizacji w etapie finaA�owym we WrocA�awiu.
Piotrowska Ewa- nauczyciel chemii.

Ewa PiotrowskaDSCN5065 DSCN5064 DSCN5058 DSCN5051 DSCN5054 DSCN5057 DSCN5046 DSCN5047