W związku z tym, że poradnia od 25 marca do 10 kwietnia prowadzi działalność w formie zdalnej:

Na stronie internetowej poradni  http://www.pppjeleniagora.pl/index.php/aktualnosci/58-info-poradniaudostępniliśmy adresy mailowe wszystkich pracowników – zainteresowani rodzice, nauczyciele, młodzież i dzieci mogą się kontaktować z naszymi pracownikami drogą mailową oraz umawiać na konsultacje telefoniczne, ewentualnie przy zastosowaniu innych zdalnych możliwości (jeśli to będzie możliwe).

Zainteresowanym rodzicom i nauczycielom pracownicy poradni będą przekazywać drogą mailową materiały do ćwiczeń w domu oraz udzielać porad (w tym związanych z doradztwem zawodowym, terapią pedagogiczną i logopedyczną oraz trudnościami wychowawczymi i emocjonalnymi dzieci i młodzieży).

Możliwe są również porady, konsultacje oraz udzielanie informacji dotyczących orzecznictwa oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej drogą mailową lub telefonicznie.

Nasi pracownicy będą prowadzić dyżury telefoniczne w poradni – grafik dyżurów będzie dostępny na naszej stronie.

W sekretariacie naszej poradni codziennie dyżuruje pracownik administracyjny w godz. 8-12 – w tych godzinach można uzyskać telefonicznie informacje dotyczące spraw organizacyjnych, odbierać opinie i orzeczenia oraz dostarczać brakującą dokumentację na zespołu orzekające.

W godz. 10-14 dyżuruje dyrektor i/lub wicedyrektor poradni.

UWAGA!      Prosimy nie wysyłać wiadomości SMS!

 

Można również skorzystać z pomocy z bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży  116 111    oraz  MEN   800 080 222

Natomiast pedagog szkolny jest w pełnej gotowości o każdej godzinie do pomocy poprzez wcześniejsze podanie informacji przez ucznia czy rodzica w dzienniku elektronicznym.