Interesujący wykład na temat: KOBIECY GŁOS w ISLAMIE wygłosiła dr Magdalena El Ghamari.
Zdobytą wiedzę sprawdziliśmy w praktyce 30 stycznia 2020. Studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze poprowadzili warsztaty z naszym udziałem na w/w temat.

Oceniła nas i odpowiedziała na liczne pytania dr Magdalena El Ghamari (specjalista ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, islamu, operacji i technik operacyjnych. Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas)
Uczniowie IV Ta i wybrani uczniowie 3D, 3C i 2D z naucz. historii U. Kozłowską