Technik optyk

Czy ciekawi Cię jak szkła korekcyjne pomagają osobom z wadami wzroku? Czy chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie fizyki – optyki? Jeśli jesteś osoba, która jest cierpliwa i dokładna to technik optyk jest dla Ciebie. Nauczysz się jak dokonywać pomiarów za pomocą specjalistycznych przyrządów optycznych i jak dobierać szkła dla indywidualnych potrzeb. Fachowca w takimi umiejętnościami przyjmą do pracy w salonach optycznych salonach optometrycznych.

 

DOKUMENTY UZYSKIWANE PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły.
 2. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane przez OKE po zdanym egzaminie.
 3. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 4. Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

Na tym kierunku dowiesz się jak dokonywać pomiarów wad wzroku i przeprowadzać badania komputerowe wzroku. Nauczysz się dobierać okulary, soczewki kontaktowe i oprawy okularowe nauczysz sie jak mocować, sprawdzać ustawienia szkieł w oprawie. Nabędziesz umiejętności z zakresu udzielania porad dotyczących doboru, używania oraz konserwowania okularów i soczewek kontaktowych. Opanujesz obsługę urządzeń służących do badania wzroku oraz naprawiania i konserwacji przyrządów optycznych.

OKRES KSZTAŁCENIA:

4 lata – absolwenci gimnazjum

5 lat -absolwenci szkoły podstawowej

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Egzamin zawodowy dla absolwenta gimnazjum:

M.14.Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.

M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

 

Egzamin zawodowy dla absolwenta szkoły podstawowej:

MG.14. Przygotowanie materiałów i elementów optycznych do montażu.

MG.30. Określanie wad wzroku i sposobu ich korelacji.

PERSPEKTYWY PRACY LUB/I DALSZA NAUKA PO TECHNIKUM
Absolwent może podjąć dalszą naukę na studiach lub w szkole policealnej lub od razu po szkole rozpocząć pracę w miejscach takich jak:

 • pracownie i salony optyczne
 • gabinety optometryczne;
 • laboratoria oraz biura techniczno-konstrukcyjne, projektujące pomoce wzrokowe;
 • zakłady rzemieślnicze usług oftalmicznych;
 • zakłady produkujące przyrządy, aparaty optyczne i okulary;
 • punktach serwisowych napraw sprzętu optycznego;
 • doradca klienta lub sprzedawca w salonach optycznych.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • optyka i przyrządy optyczne
 • technologie pomocy wzrokowych
 • anatomia, fizjologia i patologia oka
 • język obcy w optyce
 • rysunek techniczny
 • pomoce wzrokowe
 • pomiary i technologie optyczno-mechaniczne
 • działalność gospodarcza w optyce
 • praktyka zawodowa
EGZAMIN W TECHNIKUM PRAKTYKI ZAWODOWE

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

M.14. odbywa się pod koniec klasy III. M.30. – pod koniec klasy IV.
Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praktyki zawodowe 4 tygodnie odbywają się w II semestrze II klasy (2 tyg.) oraz w II semestrze III klasy (2 tyg.) dla absolwentów gimnazjum, w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Praktyki zawodowe 4 tygodnie odbywają się w II semestrze III klasy (2 tyg.) oraz w II semestrze IV klasy (2 tyg.) dla absolwentów szkoły podstawowej, w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

 

NASZE MOCNE STRONY

 • przyjazna atmosfera

 • indywidualne podejście do ucznia

 • ciekawie prowadzone lekcje

 • profesjonalnie wyposażone pracownie

 • zajęcia w małych grupach

 • atrakcyjna oferta,

 • dodatkowe zajęcia