Technik ochrony środowiska

Kochasz środowisko i chcesz je chronić? Technik ochrony środowiska to odpowiedni wybór dla osób wrażliwych i kochających przyrodę. Ochrona środowiska jest obecnie jedną z najbardziej rozwijających się branż na świecie. Fachowca w tej dziedzinie przyjmą nie tylko ośrodki badań i kontroli środowiska, ale także stacje sanitarno-epidemiologiczne, zakłady przemysłowe, czy też prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska

 

DOKUMENTY UZYSKIWANE PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły.
 2. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydawane przez OKE po zdanym egzaminie.
 3. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 4. Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

Absolwent może podjąć dalszą naukę na studiach lub w szkole policealnej lub od razu po szkole rozpocząć pracę w miejscach takich jak:

 • przeprowadzanie prostych badań technologicznych związanych z ochroną środowiska
 • określanie aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska oraz zmian w nim zachodzących
 • oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu
 • badanie i kontrolowanie emisji i emisji zanieczyszczeń
 • sporządzania bilansów wodno-ściekowych, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowymi do atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzonych z odpadami,
 • obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatur kontrolno-pomiarowych przeprowadzanie prostych badań technologicznych związanych z ochroną środowiska określanie aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska oraz zmian w nim zachodzących

OKRES KSZTAŁCENIA:

4 lata – absolwenci gimnazjum

5 lat -absolwenci szkoły podstawowej

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Egzamin zawodowy dla absolwenta gimnazjum:

R.7. Ocena stanu środowiska.

R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

Egzamin zawodowy dla absolwenta szkoły podstawowej:

R.7. Ocena stanu środowiska.

R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

PERSPEKTYWY PRACY LUB/I DALSZA NAUKA PO TECHNIKUM

Absolwent może podjąć dalszą naukę na studiach lub w szkole policealnej lub od razu po szkole rozpocząć pracę w miejscach takich jak:

 • organy administracji związane z ochroną środowiska
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.
 • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • ochrona powietrza
 • gospodarka odpadami
 • ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem
 • ochrona wód
 • użytkowanie komputerów
 • prawo i ekonomika w ochronie środowiska
 • monitoring środowiska
 • laboratorium badania komponentów środowiska
 • rysunek techniczny
 • pracownia ochrony środowiska
EGZAMIN W TECHNIKUM PRAKTYKI ZAWODOWE

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

R.7. odbywa się pod koniec II semestru II klasy, z kwalifikacji R.8. – pod koniec I semestru III klasy.
Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praktyki zawodowe 4 tygodnie odbywają się w II semestrze II klasy (2 tyg.) oraz w II semestrze III klasy (2 tyg.) dla absolwentów gimnazjum, w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Praktyki zawodowe 4 tygodnie odbywają się w II semestrze III klasy (2 tyg.) oraz w II semestrze IV klasy (2 tyg.) dla absolwentów szkoły podstawowej, w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

 

NASZE MOCNE STRONY

 • przyjazna atmosfera

 • indywidualne podejście do ucznia

 • ciekawie prowadzone lekcje

 • profesjonalnie wyposażone pracownie

 • zajęcia w małych grupach

 • atrakcyjna oferta,

 • dodatkowe zajęcia