Zapraszam wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w niniejszym konkursie!

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem:

https://zsoitjgmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/e_jag_zsoitjg_onmicrosoft_com/EcFkjZ5fPSFGsgxxCu8Dp94BknkBjsFrDpSgZcJU4Tzgng?e=lyBbf0


Wykonaj w najbliższym czasie zdjęcie otaczającej przyrody np. drzewo, krzew, fragment trawnika, ogródka, rabaty, balkonowej skrzynki na kwiaty itp…
Za trzy tygodnie wykonaj ponownie zdjęcie tego samego obiektu – zaobserwuj zmiany wynikające ze zmieniającego się okresu wegetacji i upływu czasu – jak wiosna działa na przyrodę?


Termin nadsyłania zdjęć – 11.04.2021. Plik podpisz swoim imieniem i
nazwiskiem i wyślij drogą elektroniczną na adres:
fotokonkurs.zsoitjg@gmail.com