Zapraszamy do udziaA�u w Szkolnym etapieA� konkursu plastycznego pn.a�? Zimowe drzewaa�?

organizowanego przez LeA�ny Bank GenA?w Kostrzyca.

A�Trzy najlepsze prace wybrane przez szkolnA�A� komisjA�A� zostanA� przesA�ane do organizatora konkursu.

A�Wymagania

– praca wykonana dowolnA� technikA� plastycznA� ( np. rysowanie, malowanie, wyklejanie)

-ZgodnoA�A� z kategoriA� tematycznA� konkursu

-wykonanie na brystolu formatu A3

 

Na odwrocie pracy powinny byA� umieszczone nastA�pujA�ce informacje:

– imiA� i nazwisko autora

-nazwa szkoA�y

-klasa

-nazwisko nauczyciela koordynujA�cego konkurs w szkole

A�

Prace wraz ze zgodA� na nieodpA�atnA� publikacjA� pracy konkursowej podpisanA� przez rodzica lub opiekuna prawnego naleA?y przynosiA� do p. Beaty KropA� ( sala 200), p.Ewy AswiA�der, p. Edyty JaguA� A�do dnia 29.01.2018r.

A�

Dodatkowe informacje o konkursie oraz formularz zgody u koordynatora szkolnego- p. Beata Krop