Szkoła policealna (na podbudowie liceum lub technikum)

TECHNIK FARMACEUTYCZNY (2,5 letnia szkoła w systemie dziennym lub wieczorowym)

Oferta dla osób zainteresowanych pracą w:

aptekach ogólnodostępnych, aptekach sporządzających leki recepturowe, aptekach szpitalnych i punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, zakładach przemysłu farmaceutycznego, laboratoriach naukowo-badawczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, inspekcjach farmaceutycznych oraz sklepach zielarsko-medycznych.

OPIEKUN MEDYCZNY (1 roczna szkoła w systemie dziennym lub wieczorowym)

Oferta dla osób zainteresowanych pracą w:

szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, domach i ośrodkach pomocy społecznej, hospicjach i sanatoriach.

TECHNIK BHP (1,5 roczna szkoła w systemie dziennym lub wieczorowym)

Oferta dla osób zainteresowanych pracą w:

instytucjach, firmach i organizacjach, w których wyodrębniony jest dział higieny i bezpieczeństwa pracy.

Obowiązki technika BHP można wykonywać na pełny etat (głównie w dużych przedsiębiorstwach), ale także na  część etatu (zwykle w mniejszych zakładach pracy). Osoba, która posiada tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy, może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu szkoły al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra oraz na stronę szkoły.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)

  • fotografie o wym. 37 x 52 mm – 2 sztuki

  • Podania o przyjęcie można złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: zsoit_jg@vp.pl