W dniu 20.04.2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sprzątania terenu bezpośrednio przylegającego do szkoły w ramach obchodów . Oczyszczono teren wokół szkoły, śmieci segregowano zgodnie z zasadami prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.