Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze informuje, że w związku z akcją strajkową pracowników szkoły, za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w naszej placówce, w dniach 24 – 26 kwietnia 2019 r.
O sposobie organizacji zajęć w dniach następnych zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie poprzez stronę internetową placówki i dziennik elektroniczny.
Dyrektor
Elwira Kozak