W dniu 30 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie z Panią asp. Beatą Sosulską-Baran, która przedstawiła młodzieży, co to jest demoralizacja, niedostosowanie społeczne, czyn karalny. Objaśniła jakie są konsekwencje prawne, które przewiduje kk do wyżej wymienionych czynów. Uczniowie chętnie słuchali i zadawali pytania. Zajęcięcia miały charakter prewencyjny. Uświadomiły uczniom, że pewne czyny, które wydają się być zabawą, żartem mają konsekwencje prawne.

Marta Kamińska – Kawa