W dniach 21.01 i 23.01.2020r. w naszej szkole odbyły się spotkania uczniów klas pierwszych z paniami Ligią Jamer i Melanią Bobik z Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim oraz Jeleniogórskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Panie przedstawiły problem niepełnosprawności i sposoby jego rozwiązywania poprzez stwarzanie warunków do samorealizacji osób niepełnosprawnych, ich czynny udział we wszystkich aspektach życia jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.
Pedagog