W A�rodA�, 20.12.2017 o g.17.00 zapraszamy rodzicA?w na spotkania

z wychowawcami,A� o g.16.30 spotkanie Rady RodzicA?w.