W środę 6 listopada w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasach technikum odbyło się spotkanie autorskie z Danutą Sadownik – psychoterapeutką, pedagogiem kultury, nauczycielką oraz pisarką. Pani Danusia obszernie zaprezentowała problematykę swoich powieści krążących wokół skomplikowanych losów ludzkich. Spotkanie zdominował jednak temat książki pt.:„Muszki owocówki” – uzależnienia behawioralne. Młodzież była także zainteresowana samym procesem twórczym.
Spotkanie zorganizowała Małgorzata Pawlak.