Uczniowie grupy N35 uczestniczyli w spektaklu „Wyspa” w Muzeum G.
Hauptmanna w Jagniątkowie.
Była to okazja, by poznać historię powstania Hali Rajskiej w Muzeum oraz
relacje artysty J.M. Avenariusa z właścicielem willi Wiesenstein –
laureatem literackiej nagrody Nobla Gerhartem Hauptmannem oraz rys
historyczny naszego regionu. Po przedstawieniu zwiedzano również wystawę
stałą, na której znajdują się pamiątki po pisarzu. Z pewnością wrażenie
zrobiła świetna gra aktora, Pana Jacka Paruszyńskiego, który bardzo
żywiołowo przedstawił postać Avenariusa.
Polecamy następne planowane spektakle.