Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZespoA�u SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych i Technicznych planujA� na sobotA� 1 paA?dziernika br. organizacjA� imprezy rekreacyjnej pn.: a�zAsniadecki a�� FESTyna�?, ktA?rej celem jest integracja szkoA�y ze A�rodowiskiem lokalnym, A�ksztaA�towanie wA�rA?d mA�odzieA?yA� postaw prozdrowotnych oraz pozyskanie funduszy na uzupeA�nienie zasobA?w sprzA�tu sportowego dla uczniA?w naszej szkoA�y (oraz ew. inwestycjA� w siA�owniA� na A�wieA?ym powietrzu).

Na festyn pragniemy zaprosiA� mA�odzieA? (rA?wnieA? gimnazjalnA�), rodzicA?w, absolwentA?w oraz wszystkich chA�tnych mieszkaA�cA?w Jeleniej GA?ry.

Podczas imprezy bA�dzie moA?na skorzystaA� z wielu atrakcji, w tym z konkursu z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, wziA�A� udziaA� w rA?A?nych konkurencjach sportowych, obejrzeA� pokaz dA?udo, boksu, taA�ca zumba, wyprA?bowaA� swoje umiejA�tnoA�ci strzeleckie,A� skorzystaA� z punktA?w zdrowego odA?ywiania i kosmetyki, kupiA� najtaA�sze w mieA�cie uA?ywane ksiA�A?ki, a takA?e wziA�A� udziaA� w wielu konkursach.

Wierzymy, A?e PaA�stwaA� udziaA� umoA?liwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw iA�bA�dzie wkA�adem w rozwA?j i edukacjA� nastA�pnych pokoleA�. Liczymy na przychylnoA�A� iA�zapraszamy serdecznie do wspA?lnej zabawy.

 

Zwracamy siA� z ogromnA� proA�bA� do wszystkich osA?b i instytucji o rozwaA?enie moA?liwoA�ci sponsorowania festynu. Przydatne bA�dA� nie tylko pieniA�dze, ale takA?e gadA?ety na nagrody w konkursach i loteryjki, napoje, artykuA�y spoA?ywcze oraz pomoc w organizacji.

 

W zwiA�zku z tym, A?e 1 paA?dziernika przejazdy autobusami MZK sA� bezpA�atne, zachA�camy do wyboru tego A�rodka lokomocji. J

Zapraszamy!!!

 

Dyrekcja wraz z Komitetem Organizacyjny

Jelenia GA?ra 22.08.2016