17 grudnia 2015 na Uniwersytecie A�EkonomicznymA� w Jeleniej GA?rze odbyA�o siA� rozdanie certyfikatA?w uczestnictwa w cyklu wykA�adA?w z matematyki, zakoA�czonych kolokwium. Certyfikaty wrA�czaA� prodziekan dr Artur Zaborski, a wykA�ady prowadziA�a i przygotowaA�a kolokwium Dr MirosA�awa Sztemberg- Lewandowska. UczniA?w naszej szkoA�y przygotowywaA� mgr JarosA�aw Cywka. Tematy kolokwium: RozwiA�zywanie ukA�adA?w rA?wnaA� metodA� Gaussa, Obliczanie wyznacznikA?w wyA?szych rzA�dA?w z wykorzystaniem rozwiniA�cia Laplace’a oraz Badanie przebiegu zmiennoA�ci funkcji.

Najlepszy wynik uzyskaA� Kamil Nita (3b) aA? 85% , A�rednia grupy to 52%.WrA�czajA�c certyfikaty prodziekan dr Artur Zaborski pogratulowaA� uczestnikom kolokwium A�oraz powiedziaA�, A?e A?yczyA�by sobie takich studentA?w.