W dniu 9 kwietnia 2016r. w Zespole SzkA?A� Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu odbyA� siA� XXVII Regionalny PrzeglA�d Piosenki Turystycznej i Ekologicznej. Nasza szkoA�a od kilku lat bierze udziaA� w tym konkursie, wiA�c nie mogA�o nas zabraknA�A� i tym razem. Przedstawicielami naszej szkoA�y byA�a Paulina Morek, Magdalena SzymaA�ska i Patrycja PiA�tek. Celem tego konkursu byA�o popularyzacja wA�rA?d uczniA?w piosenek turystycznych jak i ekologicznych oraz promowanie aktywnoA�ci wA�rA?d mA�odzieA?y. Do konkursu przystA�piA�o 60 uczestnikA?w w kategoriach wiekowych: szkoA�a podstawowa, gimnazjum i szkoA�y ponadgimnazjalne. Nasza reprezentacja zajA�A�a w kategorii duety (Paulina i Magda) II miejsce i w kategorii zespoA�y (Paulina, Magda i Patrycja) I miejsce.
Cieszymy siA� z wygranej i mamy nadzieje A?e nasza szkoA�a pokaA?e swoje talenty za rok.