Spektakl pt. „Konferencja ptakA?w” wystawiony w teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy przedstawiaA� historiA� grupy ptakA?w, wyruszajA�cych w dA�ugA� i wyczerpujA�cA� podrA?A? do krA?la Simorga. Inicjator i najwiA�kszy entuzjasta to energiczny dudek, peA�niA�cy rA?wnieA? funkcjA� narratora, namawiajA�cego ptaki kaA?dego gatunku na przyA�A�czenie siA� do niego. JuA? na samym poczA�tku wiele z nich odmA?wiA�o, a kolejne odA�A�czaA�y siA� wraz z trwaniem podroA?y, zraA?one przeciwnoA�ciami. OglA�dajA�c przedstawienie odnosi siA� nieodparte wraA?enie, A?e ma ono charakter uniwersalny, bowiem kaA?dy z nas mA?gA�by postawiA� siA� w roli owego ptaka, niepewnego swego losu oraz tego z czym przyjdzie mu siA� zmierzyA� w drodze do upragnionego celu. Podobnie jak one czA�sto dajemy sobie podciA�A� skrzydA�a strachu lub gdy jesteA�my juA? u kresu tracimy dotychczasowy zapaA�. ReA?yser spektaklu zaangaA?owaA� caA�A� przestrzeA� teatru oraz umoA?liwiA� aktorom rozwiniA�cie peA�ni swego talentu poprzez A�piewy, akrobacje czy plastykA� ciaA�a. Motyw przewodni stanowiA�y plastikowe rurki, na ktA?rych grali bohaterowie, wrA�czone takA?e widzom, by mogli wziA�A� czynny udziaA� w widowisku. „Konferencja ptakA?w” to doskonaA�a okazja do zastanowienia siA� nad celem i sensem wA�drA?wki kaA?dego czA�owieka w sposA?b przyjemny i niecodzienny. I JA TAM BYA?AM I, CO ZOBACZYA?AM, TU UWIECZNIA?AM.

Autor: Wioleta NiesA�uchowska a�� rozszerzenie, jA�zyk polski