Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki  czerniaka. Program realizowany jest w przez pedagoga szkolnego w klasach I – IV.

Codziennie z powodu czerniaka życie traci 4 mieszkańców Polski. Zasadniczą przyczyną tego stanu rzeczy jest rozpoznanie nowotworu w zaawansowanym stadium, co wynika nadal ze zbyt niskiej świadomości  społecznej na temat czerniaka. Zatem zwiększenie wiedzy na temat tego nowotworu  wśród młodzieży jest nadzwyczaj istotne.

Pedagog  – Bożena Fijałkowska