24.10.2023 r. w ramach promocji zdrowia uczniowie klas młodszych
i starszych brali udział w prelekcji nt. środków psychoaktywnych”. Prelegentami byli studenci jeleniogórskiej uczelni KANS pod opieką wykładowcy Doroty Orłowskiej.

Pedagog – B. Fijałkowska