W dniu 13. 10. 2023 r. została przeprowadzona przez pedagoga szkolnego prelekcja dla uczniów klas pierwszych nt. uzależnień od alkoholu. Uczniowie mieli możliwość poznania psychologicznych mechanizmów sięgania po alkohol oraz jego szkodliwego wpływu na organizm, szczególnie na funkcje poznawcze mózgu.

Pedagog: B. Fijałkowska