Dzięki ofiarności całej społeczności szkolnej i rodziców naszych uczniów mogliśmy wspomóc schronisko dla małych zwierząt.

Wolontariat

Pedagog