Nasi wolontariusze zaangażowani w realizację projektu „Umiem uczyć się po polsku”, którego organizatorem jest Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój, prowadzili (12.11.2022) podczas spotkania integracyjnego animowane gry językowe i zabawy z dziećmi. Na co dzień, po swoich lekcjach będą pomagać rówieśnikom z Ukrainy w doskonaleniu języka polskiego oraz nauce.

Pedagog