Pogranicze bezpieczne dla seniorów to wspólne przedsięwzięcie policji polskiej i niemieckiej, którego celem jest intensyfikacja współpracy
w obszarze zwiększenia bezpieczeństwa seniorów z terenów pogranicza. Projekt, którego finał zaplanowany jest na koniec 2022 roku, ma też podnieść świadomość społeczną na temat zagrożeń przestępczością, związaną z wyłudzaniem pieniędzy od osób starszych. Projekt zakłada również wypracowanie systemu współdziałania policji polskiej i niemieckiej, wymiany informacji oraz zapoznanie się ze specyfiką działalności partnera. Ważnym elementem przedsięwzięcia było też podniesienie kwalifikacji i umiejętności funkcjonariuszy policji polskiej i niemieckiej w celu skutecznego ograniczania przestępczości związanej z oszustwami dokonywanymi na seniorach. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla mieszkańców pogranicza w starszym wieku. Zajęcia podniosą poziom ich świadomości nt. zagrożeń tzw. oszustwami „na wnuczka/policjanta”. Zorganizowany zostanie też konkurs profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, zwracający uwagę na zagrożenia oszustwami, których ofiarą mogą paść ich dziadkowie. Zaplanowano też akcje informacyjne skierowane do pracowników banków oraz stworzenie polsko -niemieckiego plakatu prewencyjnego, ostrzegającego przed bandytami, który zostanie umieszczony w instytucjach publicznych po obu stronach granicy. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich policja polska i niemiecka planuje przeszkolić 5150 seniorów z terenu pogranicza.