Podziękowania i życzenia  (list umieszczony poniżej zdjęć) dla naszych wolontariuszy – uczniów od dzieci z Afryki za wsparcie finansowe ich edukacji.

Pedagog – koordynator wolontariatu.
Bożena Fijałkowska

 

Szanowni Państwo!

Chciałabym złożyć na Państwa ręce najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich dzieci objętych programem adopcji szkoły. Dziękuję za wsparcie finansowe ich edukacji – to najlepszy prezent jaki mogą dostać od losu. Dzięki umiejętnościom i wiedzy zdobytej w szkole będą mogły zmienić swoją przyszłość. Aktualnie w Republice Środkowoafrykańskiej szkoły zostały zamknięte, ale jeszcze w czerwcu dzieci mają do szkoły wrócić.
W zeszłym roku uczestnicząc w wyprawie okulistów do Republiki Środkowoafrykańskiej na własne oczy widziałam wszystkie klasy w adoptowanej przez Państwa szkole, w każdej z nich dzieci i nauczyciele prosili o przekazanie podziękowań osobom z Polski, które wspierają ich edukację. Do szkoły w Ngaundaye uczęszcza ponad pół tysiąca dzieci. Siostry Pasterzanki mogą opłacić im dodatkowe zajęcia i mogą wypłacać pensję miejscowym nauczycielom. Są to ludzie, którzy wypełniają swoje powołanie z wielkim zaangażowaniem i mają dużo serca i serdeczności dla uczniów. Jeden z nauczycieli codziennie przebywa pieszo kilkunasto- kilometrową drogę. Zostaje też po lekcjach i pomaga uczniom, którzy gorzej sobie radzą z nauką. Dzieci do szkoły chodzą w mundurkach, ale gdy się je spotyka poza szkołą, można zauważyć, że pochodzą z bardzo ubogich rodzin. Domostwa tam są bardzo biedne, a rodziny bardzo liczne. Dzieci mieszkają w warunkach tak skromnych, że nam – Europejczykom trudno to sobie wyobrazić. Szkoła to dla tych dzieci ucieczka od trosk i namiastka prawdziwego dzieciństwa.
Dzięki Fundacji „Redemptoris Missio” przy szkole powstał też gabinet stomatologiczny i dzieci będą mogły liczyć na opiekę dentystyczną. To ewenement w skali całego kraju, który poprzez długotrwałą wojnę domową pogrążony jest w chaosie.
Chciałabym, aby Państwo wiedzieli, iż to dobro, którym się Państwo podzielili będzie trwało długie lata i miało wielki wpływ na życie uczniów szkoły, którą Państwo wsparli.
Z całego serca dziękuję za Państwa wielką hojność i otwarte na pomoc bliźniemu serca.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Justyna Janiec-Palczewska
Prezes Fundacji „Redemptoris Missio”
Justyna Janiec-Palczewska
Prezes Zarządu
Fundacja Pomocy Humanitarnej
„Redemptoris Missio”