W imieniu swoim i pani kierownik Schroniska dla samotnych matek w Pobiednej serdecznie dziA�kujA� kilkorguA� RODZICOM naszych uczniA?w za dary w postaci A�rodkA?w czystoA�ci, ktA?re dziA� zostaA�y odebrane. JeA�li ktoA� jeszcze chciaA�by pomA?c – bA�dziemy bardzo wdziA�czni.

Pedagog

A�A�A�