Wolontariat w naszej szkole pod nazwA� a�zMy dla Aswiataa�? dziaA�a od 5 lat. Koordynatorem jest pedagog a�� BoA?ena FijaA�kowska. Co roku w wolontariacie dziaA�a okoA�o 30 mA�odych zapaleA�cA?w.
GA�A?wnym zaA�oA?eniem wolontariatu jest aktywizowanie mA�odzieA?y w celu dziaA�aA� na rzecz A�rodowiska lokalnego. Przygotowuje mA�odzieA? do aktywnego uczestniczenia w A?yciu spoA�ecznym i obywatelskim, rozwija zainteresowania, umiejA�tnoA�ci spoA�eczne, a przede wszystkim niesie ze sobA� wiele wartoA�ci wychowawczych, ksztaA�tujA�cych kreatywnoA�A�, odpowiedzialnoA�A�, wraA?liwoA�A� i otwartoA�A� na drugiego czA�owieka.
DziaA�ania wolontariuszy w roku szk. 2015/16

 1. W zwiA�zku z obchodami Dnia Seniora 1 X podobnie jak kaA?dego roku (przez 5 lat) wolontariusze rA?wnieA? w tym roku pomagali osobom starszym w Jeleniej GA?rze w robieniu zakupA?w i przemieszczaniu siA� do przychodni zdrowia, aptek i urzA�dA?w.
 2. RA?wnieA? podobnie jak w ub. latach mA�odzieA? zorganizowaA�a dzieciom z Domu Dziecka a�zNadziejaa�? zabawA� mikoA�ajkowA� z prezentami, na ktA?re sama pozyskaA�a fundusze poprzez wA�asnorA�cznie wykonywane ozdoby A�wiA�teczne, a takA?e pomagaA�a przez caA�y rok szk. dzieciom w nauce.
 3. KaA?dego roku w zwiA�zku z obchodami Dniem Chorego takA?e i w tym roku wolontariusze ZSOiT odwiedzili chorych w ZOL-u a�zCaritasa�? prezentujA�c program artystyczny, a niektA?rzy z nich pomagali na co dzieA� chorym osobom w cierpieniu i zmaganiu siA� z chorobA�.
 4. Pomogli ubogim dwA?m rodzinom w poprawie warunkA?w bytowych poprzez zbiA?rkA� A?ywnoA�ci, mebli, i odzieA?y.
 5. Od kilku lat pomagajA� choremu na stwardnienie rozsiane mA�odemu czA�owiekowi, kwestujA�c i organizujA�c zbiA?rkA� nakrA�tek na jego leczenie.
 6. DziA�ki pozyskanym przez siebie funduszom wolontariusze dwa lata temu wspomogli budowA�, a w tym roku wyposaA?enie Kliniki Onkologii i Hematologii DzieciA�cej we WrocA�awiu
 7. KaA?dego roku, takA?e i w tym roku starsi wolontariusze biorA� udziaA� w akcji honorowego oddawania krwi i szpiku kostnego. Nie tylko organizujA� tA� akcjA�, ale rA?wnieA? sami oddajA� krew bA�dA? rejestrujA� siA� w banku kandydatA?w na dawcA?w szpiku.
 8. Wolontariusze wziA�li udziaA� w dziaA�aniach a�zSzlachetnej Paczkia�?, a jedna z wolontariuszek peA�niA�a rolA� koordynatora tej akcji w Jeleniej GA?rze.
 9. W tym roku szk. wolontariusze przystA�pili do ogA?lnopolskiej akcji a�zOkulary dla Afrykia�? organizujA�c w swoim A�rodowisku oraz szkolnym zbiA?rkA� niepotrzebnych okularA?w leczniczych dla ludzi w Afryce.
 10. Podczas 40 Jubileuszowego Biegu PiastA?w 17 wolontariuszy naszej szkoA�y wraz ze swojA� koordynatorkA� i opiekunkA� B. FijaA�kowskA� przez 3 dni pomagaA�o w obsA�udze biegaczy na trasach. MA�odzieA? bardzo dzielnie siA� spisaA�a pomimo zimna i trudnych warunkA?w organizacyjnych.
 11. Nasz wolontariat przystA�piA� rA?wnieA? do jeleniogA?rskiej akcji pomocy samotnym matkom z dzieA�mi w Pobiednej koA�o Aswieradowa Zdroju organizujA�c w szkole zbiA?rkA� A�rodkA?w czystoA�ci.

 

Wszystkie dziaA�ania wolontariuszy koordynowaA�a opiekunka BoA?ena FijaA�kowska, ktA?ra w kaA?dej akcji braA�a czynny udziaA� wspierajA�c i chwalA�c swoich podopiecznych.

11101750_1039901072719004_1838868894_n 11219215_953764054666040_4709607528306901814_n 11221829_1004699892905789_3033859756229564843_n 12039436_951679494874496_6067939229932286378_n 12042603_951679758207803_6204883138335784635_n 12065722_905927816155632_5643538597733948178_n 12096407_888484744571918_2035418129221441196_n 12167336_1039778352731276_783584495_n 12476402_1044818822227229_1361800773_n 12524332_1036253976417047_5663355160785054640_n 12710823_1025745550801223_8994256846065355861_o 12715895_1025744154134696_4760436273882180626_o 12747943_1025744970801281_6817444119129085496_o 12748051_1025744667467978_2731086833917848517_o 12803175_1036256289750149_36209833727100735_n 12809683_1036253736417071_5669377094964489302_n 13393431_1103990722976705_638317436_n 13407670_1103990756310035_508943101_n 13435897_1103990606310050_1694592030_n 20160217_115630 ZdjA�cie9401 ZdjA�cie9404 ZdjA�cie10239