15 lutego 2016A�A�wiA�towaliA�my wspA?lnie DzieA� zakochanych.A�SAMORZA�D UCZNIOWSKIA�zorganizowaA� pocztA� walentynkowA� i zadbaA� tego dnia o odpowiedniA� oprawA� muzycznA�. Wszyscy wspaniale siA� bawili i na pewno dA�ugo bA�dA� wspominaA� to wydarzenie.