W A�rodA� 30.09.2015, klasy medialna i psychologiczna ,udaA�y siA� na pieszA� wycieczkA� do PaA�acu Paulinum w Jeleniej GA?rze. Wydarzenie miaA�o miejsce z okazji obchodA?w 70 lecia Chemika, w ramach szkolnego ,,Rajdu Patronaa�?. Wyprawa miaA�a charakter edukacyjny – w trakcje jej trwania nauczyciele opowiadali nam historiA� PaA�acu Paulinum oraz innych interesujA�cych obiektA?w. Po powrocie do szkoA�y klasy drugie wziA�A�y udziaA� w quizie sprawdzajA�cym wiedzA� na temat JA�drzeja Asniadeckiego, oraz w konkursie piosenki zwiA�zanej z patronem szkoA�y. Wycieczka byA�a udana i przebiegA�a w sympatycznej atmosferze.

Aleks MiA�kiewicz 2a medialna