Szanowni paA�stwo, zapraszamy na otwarcie wystawy plakatu w Zespole SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych i Technicznych w Jeleniej GA?rze, przeniesionej z Galerii sztuki BWA. Zaprezentujemy prace artystA?w mA�odego i A�redniego pokolenia, kontynuatorA?w tradycji polskiej szkoA�y plakatu, zjawiska o takim znaczeniu i randze, A?e doczekaA�o siA� okreA�lenia za pomocA� osobnego terminu. BA�dA� to postery z kolekcji Krzysztofa Dydo oraz prace Zbigniewa Szumskiego.
Krzysztof Dydo jest znawcA� i miA�oA�nikiem sztuki plakatu, zajmuje siA� polskim plakatem artystycznym. Od 1985 r. prowadzi w Krakowie GaleriA� Plakatu a jego zbiory gromadzone od poA�owy lat 50. tworzA� a�zDydo Poster Collectiona�?. Na wystawie zaprezentujemy prace m.in.: Kai Renkas, Ryszarda Kaja i Moniki Starowicz. ArtyA�ci ci naleA?A� do mA�odszego, aktywnego pokolenia twA?rcA?w polskiego plakatu. WA�rA?d podejmowanych przez nich tematA?w znajdujA� siA� m.in. fantazje na temat znikajA�cego cyrku, satyra na rzeczywistoA�A�. Na wystawie zobaczyA� bA�dzie moA?na plakaty bA�dA�ce fotograficznymi kolaA?ami wykonanymi za pomocA� komputera, plakaty oparte o literA� i typografiA�, abstrakcjA� geometrycznA� i znak.
Plakaty Zbigniewa Szumskiego, od dA�uA?szego czasu wspA?A�pracujA�cego ze szkoA�A�, towarzyszyA�y wydarzeniom z zakresu teatru, plastyki, muzyki oraz literatury, charakteryzuje je specyficzny dadaistyczno-romantycznym klimat. Jest on twA?rcA� i reA?yserem Teatru Cinema z MichaA�owic oraz dyplomowanym artystA� plastykiem z bogatym dorobkiem, w ramach ktA?rego znajdujA� siA� plakaty nagradzane na kilku znaczA�cych konkursach zagranicznych.

Mamy nadziejA�, A?e bA�dzie to poczA�tek projektu wystawienniczego majA�cego na celu prezentacjA� dzieA� pozostajA�cych w zbiorach BWA w Zespole SzkA?A� OgA?lnoksztaA�cA�cych i Technicznych w Jeleniej GA?rze.
Za pomoc dziA�kujemy pani Beacie Krop.

Organizatorzy:
Galeria Sztuki BWA w Jeleniej GA?rze