W czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w naszej szkole przygotowaliśmy happening- „Pamiętamy!”. 

Uczniowie i nauczyciele, aby odtworzyć klimat tamtych lat wystąpili w odpowiednich dla epoki PRL-u strojach. Na przerwach rozbrzmiewała muzyka lat osiemdziesiątych, nie zabrakło przebojów zespołów t.j. Sztywny Pal Azji, Kobranocka, Republika, Maanam itp. Podczas długiej przerwy w holu odbył się występ uczniów, którzy  zaśpiewali  „ Kocham Wolność” zespołu Chłopcy z Placu Broni, „ Mury” Jacka Kaczmarskiego i działo się…. 

W trakcie przerw zainscenizowaliśmy  protesty robotników wcielając  się w rolę manifestujących działaczy Solidarności. Wznoszono m.in. okrzyki „Wolność, Równość, Solidarność”. Na lekcjach historii nauczyciele przypomnieli o wydarzeniach z 13 grudnia 1981 r., a chętni uczniowie mogli się sprawdzić w teście wiedzy o stanie wojennym.  

Nauczyciele historii