Olimpiada JA�zyka Angielskiego odbA�dzie siA� w dniu 16.11.2015 o godz. 9:00 w sali 35 na parterze.