ZakoA�czyA�a siA� ogA?lnopolska akcja „Okulary dla Afryki” zorganizowana przez nasz WOLONTARIAT! A�Zebrano 505 par okularA?w. Serdecznie dziA�kujemy za udziaA� w akcji mieszkaA�com Jeleniej GA?ry, Gryfowa Asl. oraz Kowar. SzczegA?lne podziA�kowania naleA?A� siA� Aleksandrze Garwol z 1T, ktA?ra wspA?A�pracowaA�a z ksiA�A?mi i koordynowaA�a A�zbiA?rkA� okularA?w w Kowarach. A�WdziA�cznoA�A� naleA?y siA� takA?e uczniom SzkoA�y Podstawowej Nr 2 w Jeleniej GA?rze za wA�A�czenie siA� do akcji oraz wspaniaA�ym wolontariuszkom z ZSOiT a�� 1 klasa Technikum AnalityczneA� za ich trud i poA�wiA�cenie w przygotowaniu okularA?w do wysyA�ki (czyszczenie i pakowanie), tymi dzielnymi dziewczA�tami sA�: Oliwia Belta, Sara KawczyA�ska, Paulina Makowiec, Barbara Balasa, Ewa Gadzina, Aleksandra Garwol, Korina, Jarmakowicz, Natalia WroA�ska, Aleksandra A?azarewicz iA� Aleksandra NaskrA�t.

Koordynator wolontariatu: B. FijaA�kowska

11101750_1039901072719004_1838868894_n 12167336_1039778352731276_783584495_n 12421451_1039901099385668_1550377888_n 12825274_1039778389397939_1465539176_n 13382070_1101445979897846_940231623_n 13393479_1101445806564530_280629903_n 13401239_1101456886563422_1914339790_n 13401331_1101445713231206_1155518788_n 13407591_1101446259897818_1128550282_n 13413959_1101446293231148_620857215_n 13414009_1101446226564488_208363467_n