W naszym codziennym życiu kładziemy nacisk na osiąganie celów. Tydzień uważnosci ma nam przypomnieć o spojrzeniu w głąb siebie – na emocje, potrzeby ciała i ducha. Również w naszej szkole zwrócilismy uwagę uczniów na uważne bycie Tu i Teraz.

B. Fijałkowska, D. Sadownik