OFERTA ZESPOA?U SZKA�A? OGA�LNOKSZTAA?CACYCH

I TECHNICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

III LICEUM OGA�LNOKSZTAA?CA�CEA� IM. JA?DRZEJA AsNIADECKIEGO

po klasie pierwszej moA?liwoA�A� wyboru trzech przedmiotA?w na poziomieA� rozszerzonym, niezaleA?nie od profilu:

/biologia, geografia, chemia, fizyka, historia/

/matematyka, j.polski, wos, informatyka/

/j.angielski, j.niemieckiA�/

  1. Klasa humanistyczno-medialna

– dla osA?b zainteresowanych komunikacjA� spoA�ecznA�, mediami i dziennikarstwem;

– pod kA�tem studiA?w wyA?szych na kierunkach dziennikarskich i filologii polskiej;

– zajA�cia kierunkowe: efektywne metody komunikacji, stosowanie procedur public relations, posA�ugiwanie siA� technikami i narzA�dziami PR, stosowanie PR w rA?A?nych dziedzinach A?ycia, etyka, prawo

 

  1. Klasa politechniczna

– dla osA?b zainteresowanych naukami A�cisA�ymi i informatykA�;

– sugerowane kierunki studiA?w: politechniczne, informatyczne, A�cisA�e;

– dodatkowe zajA�cia kierunkowe: obliczenia matematyczne w pracowni komputerowej, zajA�cia organizowane w ramach wspA?A�pracy z PolitechnikA� WrocA�awskA� i Uniwersytetem Ekonomicznym w Jeleniej GA?rze

 

  1. Klasa biologiczno- chemiczna

– dla uczniA?w zainteresowanych naukami przyrodniczymi;

– sugerowane kierunki studiA?w: biologia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona A�rodowiska;

 

  1. Klasa psychologiczna

– dla osA?b zainteresowanych psychologiA�, pedagogikA� i socjologiA�;

– sugerowane kierunki studiA?w: psychologia, pedagogika, socjologia;

– dodatkowe zajA�cia z podstaw psychologii, pedagogiki i komunikacji interpersonalnej

 

  1. Klasa artystyczna

– dla osA?b pragnA�cych rozwijaA� swoje pasje zwiA�zane ze sztukA�: teatrem, filmem, muzykA�, taA�cem, literaturA�, sztukami plastycznymi;

– sugerowane kierunki studiA?w: uczelnie artystyczne, kulturoznawstwo, filologia polska;

– warsztaty twA?rcze: taneczne, psychodramy (teatralne), filmowe, technik rysunku i malarstwa, interpersonalne, dodatkowy przedmiot zajA�cia artystyczne

 

  1. Klasa lingwistycznaA�z elementami kultury i jA�zyka hiszpaA�skiego.

-przygotowanie do podjA�cia ksztaA�cenia na kierunkach: filologia angielska, filologia germaA�ska, lingwistyka, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, obsA�uga turystyczna, stosunki miA�dzynarodowe, ekonomia, geografia, zarzA�dzanie i marketing, geodezja iA�kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny

 

  1. Klasa bezpieczeA�stwa wewnA�trznegoA�

-przygotowanie do podjA�cia ksztaA�cenia na kierunkach: bezpieczeA�stwo publiczne, wewnA�trzne, na uczelniach ksztaA�cA�cych do pracy w sA�uA?bach mundurowych np. policji, straA?y poA?arnej, wojska,

 

 

TECHNIKUM

 

  1. Technik analityk – 4 lata

– oferta dla osA?b zainteresowanych pracA� w laboratoriach chemicznych, kryminalistycznych, specjalistycznych oraz analityki medycznej;\

– zajA�cia zawodowe w grupach w nowoczesnym laboratorium chemicznym;

– kwalifikacje: przygotowanie sprzA�tu, odczynnikA?w chemicznych i prA?bek do badaA� analitycznych, wykonywanie badaA� analitycznych

-A� przygotowanie do matury;

– przedmioty rozszerzone: chemia, biologia;

– sugerowane kierunki studiA?w: medyczne, farmaceutyczne, biologiczno-chemiczne.