ZwyciA�zcy IX edycji konkursu „OCALIA� OD ZAPOMNIENIA” wziA�li udziaA� w A�wietnie zorganizowanej wycieczce autokarowej.A�PeA�ni werwy Kresowianie z Towarzystwa MiA�oA�nikA?w Lwowa i KresA?w PoA�udniowo – Wschodnich oddziaA� w Jeleniej GA?rzeA�z prezesem S. KaA�czukowskim na czele – jak zwykle zadbali o laureatA?w konkursu i opiekunA?w.A�17 X 2015 r. z przewodnikiem zwiedziliA�my:A� WillA� HauptmanA?w w JagniA�tkowie, PaA�ac w Pakoszowie, dom CarlaA�i Gerharta HauptmannA?w (Gerhart Hauptmann w Szklarskiej PorA�bie stworzyA� swoje najwiA�ksze dzieA�a: „Tkacze,A� Futro bobrowe”,A�”WoA?nica Henschel”, „WniebowziA�cie Hanusi”, „Kolega Crampton”. ZostaA� uhonorowany w 1912 roku literackA� NagrodA� NoblaA�za caA�oksztaA�t twA?rczoA�ci, a jego brat Carl jest autorem „KsiA�gi Ducha GA?r”) ByliA�my takA?e w paA�acu SpiA? w MiA�kowie i zwiedziliA�myA�kopalniA� uranu w Kowarach. WspA?lny grill w SosnA?wce podsumowaA� peA�en atrakcji wyjazd. Mam nadziejA�, A?e w kolejnej X edycjiA�konkursu nie zabraknie chA�tnych uczniA?w z naszej szkoA�y.

Nauczyciel historii: U. KozA�owska