Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym  został potwierdzony przypadek zachorowania ucznia ZSOiT  oraz nauczyciela  na koronawirusa SARS-CoV-2.

W zaistniałej sytuacji, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli pracujących w ZSOiT  Dyrektor Szkoły podjął szereg czynności mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się COVID-19 zgodnych z wymogami i wytycznymi NFZ oraz Sanepidu.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386)
wprowadzamy kształcenie w formie zdalnej we wszystkich klasach od 22 do 30.10.2020!

Uczniowie i nauczyciele ZSOiT przechodzą pod nadzór epidemiologiczny.

Nie jest to kwarantanna, natomiast prosimy o  ograniczenie kontaktów do minimum, obserwację, w przypadku pojawienia się  niepokojących objawów,proszę o  natychmiastowy kontakt z lekarzem oraz Dyrektorem szkoły ( należy poinformować lekarza o możliwym kontakcie z osobą z COVID-19)

.

Dyrektor ZSOiT

Elwira Kozak