Szanowni Państwo,
Informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo oraz zachowanie płynności pracy szkoły w porozumieniu z Sanepidem i organem prowadzącym, od 16.09.2020 d0 21.09.2020 w ZSOiT zostaje wprowadzone nauczanie w formie hybrydowej.
Wobec powyższego zajęcia we wszystkich  klasach drugich będą realizowane w formie zdalnej. Dla pozostałych uczniów nauka w szkole prowadzona jest w trybie stacjonarnym.
Jednocześnie przypominamy o stosowaniu procedur wewnątrzszkolnych oraz podstawowych zasad ograniczających zakażenie koronawirusem.
Przestrzeganie powyższych zasad jest naszym wspólnym dobrem, toteż ich stosowanie należy traktować priorytetowo i z należytą uwagą.

Dyrektor

Elwira Kozak