Uczniowie ZSOiT 23.10.2023 wyruszyli na podbój Litwy i Łotwy w ramach wycieczki dofinansowanej ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
w ramach programu „Śladami Polaków w Europie”. Zwiedzimy m.in. Wilno, Troki, Kowno i Rygę.