Realizowany przez BWA w Jeleniej GA?rze projekt a�zMiasto nam odpowiadaa�? doczekaA� siA� kolejnej odsA�ony. Tym razem byA�o to spotkanie ze znakomitA� artystkA� JoannA� RajkowskA� (znanej gA�A?wnie z palmy umieszczonej na Rondzie de Gaullea��a w Warszawie) i jej spojrzeniem na A�wiat zawartym w haA�le a�zOdswajaniea�?. Ten swoisty neologizm jest praktycznym przeA�oA?eniem na jA�zyk powszedni stwierdzenia odnalezionego na jej stronie internetowej: a�zArtystka wchodzi w kolejne konteksty i posA�ugujA�c siA� obowiA�zujA�cymi w nich kodami unaocznia przestrzenie relacji fizycznych i spoA�ecznycha�?. Na spotkaniu w dniu 16.11.2015 r., w ktA?rym uczestniczyA�a grupa realizujA�ca rozszerzenie z jA�zyka polskiego w klasie drugiej, Rajkowska zaprezentowaA�a dwa projekty realizowane w Wielkiej Brytanii a�� byA�y to a�zDziecko Peterborougha�? oraz a�zWkrA?tce wszystko siA� zmienia�?. Opiekunem grupy byA� J. KotliA�ski. To byA�y udane, chociaA? trudne i wymagajA�ce dwie godziny 🙂